Als dieren eens konden praten….

“Als dieren eens konden praten”

Als u huisdieren heeft of heeft gehad, dan heeft u de bovenstaande zin vast wel eens tegen een van uw huisgenoten of anderen uitgesproken, of zelfs tegen uw dier gezegd…

Maar dieren kunnen wel degelijk praten. Ze communiceren met elkaar door lichaamshouding, orenspel en bepaalde geluiden en ze kunnen zelfs met mensen communiceren. Dit doen ze alleen niet met lichaamstaal maar via telepathische signalen.

Een dierentolk heeft geleerd om met dieren te praten of te communiceren en de telepathische signalen die dieren afgeven, op te vangen en deze om te zetten naar voor u, begrijpelijke informatie. De dierentolk kan de signalen van de dieren in verschillende vormen ontvangen, zoals bepaalde gevoelens van het dier maar ook d.m.v. woorden, gesprek, geuren en beelden/voorstellingen.

Doordat de dieren deze informatie zelf afgeven, kunnen ze geholpen worden voor een tal van redenen of oorzaken. Dit kunnen gedragsproblemen zijn in welke vorm dan ook of medische problemen of andere aandoeningen.

Mocht u problemen hebben met uw huisdier dan ben ik graag bereid om te proberen met het dier in contact te komen.
Het liefst d.m.v. een foto. U krijgt van mij dan een geschreven rapport toegestuurd maar uiteraard is een persoonlijk gesprek ook mogelijk.

Doordat ik zelf rust moet hebben in mijn eigen situatie om te kunnen communiceren kan het soms wat langer duren voordat u reactie krijgt maar het streven is wel binnen 1 week uw vragen te beantwoorden.